chickendeviceco : از «میانجیگری آمریکا در مسئله ملی شدن صنعت نفت» تا «کاهش بدهی خارجی ایران»

در chickendeviceco مطلب از «میانجیگری آمریکا در مسئله ملی شدن صنعت نفت» تا «کاهش بدهی خارجی ایران» مشاهده می کنید

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی هفدهمین روز تیر ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت chickendeviceco.ir